Obavijesti

TRENINZI Juniori 1 –  UTO (10:30h, 15h ) SRI ( 10:30h, 15h ) CET (10:30h, 15:30h ) PET ( 20h ) Juniori 2 – UTO ( 8:30h, 15:30h ) SRI ( 8:30h, 15:30h ) CET ( 8:30h, 15:30h ) PET ( 8:30h, 15:30h ) Kadet 1 – PON ( 9h, 15:30h ) UTO ( 9h,…

Saznaj više
21. siječnja 2019. 32 Pregleda Obavijesti

TRENINZI Juniori 1 – PON ( 20h ) UTO (10:30h, 15h ) SRI (20h ) CET ( 10:30h, 15h ) PET  (10:30h, 15:30h ) Juniori 2 – PON ( 8:30h, 15:30h ) UTO ( 8:30h, 15:30h ) SRI ( 8:30h, 15:30h ) PET ( 8:30h, 15:30h ) Kadet 1 – PON ( 8:30h, 15:30h )…

Saznaj više
14. siječnja 2019. 172 Pregleda Obavijesti

TRENINZI Juniori 1 – PON ( 10h, 15h ) SRI ( 10h, 15h ) CET ( 20h ) PET ( 10h, 15h ) Juniori 2 – PON ( 8:30h, 15:30h ) UTO ( 8:30h, 15:30h ) PET ( 8:30h, 15:30h ) SUB ( 9h ) Kadet 1 – PON ( 9h, 15:30h ) CET (…

Saznaj više
4. prosinca 2018. 381 Pregleda Obavijesti

TRENINZI Juniori 1 – UTO ( 10h, 15h ) SRI ( 20h ) PET ( 10h, 15h ) Juniori 2 – PON ( 8:30h, 15:30h ) UTO ( 8:30h, 16h ) CET ( 20h ) PET ( 20h ) SUB ( 12h ) Kadet 1 – PON ( 9h, 15:30h ) CET ( 9h, 15:30h…

Saznaj više
26. studenoga 2018. 455 Pregleda Obavijesti

TRENINZI Juniori 1 – UTO ( 10h, 15h ) SRI ( 10h, 15h ) CET ( 10h, 15h ) PET ( 10h, 15h ) Juniori 2 – PON ( 8:30h, 15:30h ) UTO ( 8:30h, 15:30h ) CET ( 8:30h, 15:30h ) PET ( 8:30h, 15:30h ) Kadet 1 – UTO ( 9h, 15:30h )…

Saznaj više
19. studenoga 2018. 310 Pregleda Obavijesti

TRENINZI Juniori 1 –  UTO ( 10h, 15h ) SRI ( 10h, 15h ) PET ( 10h, 15h ) SUB ( 12h ) Juniori 2 – PON ( 8:30h, 15:30h) UTO ( 8:30h, 15:30h ) CET ( 8:30h, 15:30h ) PET ( 8:30h, 15:30h ) Kadet 1 –  UTO ( 9h, 15:30h ) SRI (…

Saznaj više
12. studenoga 2018. 336 Pregleda Obavijesti

TRENINZI Juniori 1 – PON ( 10h, 15h ) UTO ( 10h, 15h ) SRI ( 10h, 15h ) PET ( 10h, 15h ) SUB ( 12h ) Juniori 2 – UTO ( 20h ) SRI ( 8:30h, 15:30h ) CET ( 8:30h, 15:30h ) PET ( 8:30h, 15:30h ) Kadet 1 – PON (…

Saznaj više
5. studenoga 2018. 389 Pregleda Obavijesti

TRENINZI Juniori 1 – PON ( 10h, 15h ) UTO ( 10h, 15h ) SRI ( 10h, 15h ) PET ( 15h ) Juniori 2 – UTO ( 8:30h, 15:30h ) SRI ( 8:30h, 15:30h ) PET ( 10:30h ) SUB ( 8:30h ) Kadet 1 – PON ( 9h, 15:30h ) UTO ( 9h,…

Saznaj više
29. listopada 2018. 369 Pregleda Obavijesti

TRENINZI Juniori 1 –  PON ( 10h, 15h ) UTO ( 10h, 15h ) CET ( 10h, 15h ) PET ( 20h ) SUB ( 12h ) Juniori 2 – PON ( 8:30h, 15:30h ) UTO ( 8:30h, 15:30h ) CET ( 8:30h, 15:30h ) PET ( 8:30h, 15:30h ) Kadet 1 – PON (…

Saznaj više
22. listopada 2018. 333 Pregleda Obavijesti

TRENINZI Juniori 1 – UTO ( 10h, 15h ) SRI ( 10h, 15h ) CET ( 10h, 15h ) PET ( 15h ) Juniori 2 – UTO ( 8:30h, 15h ) CET ( 8:30h, 15h ) PET ( 8:30h, 15:30h ) Kadet 1 – UTO ( 9h, 15:30h ) SRI ( 9h, 15:30h ) CET…

Saznaj više
15. listopada 2018. 404 Pregleda Obavijesti