Početak priprema juniora, kadeta i pionira

Juniori 1 – 2000. ( Jerko Leko ) – 10.07. – 17h

Juniori 2 – 2001. ( Kristijan Polovanec ) – 10.07. – 17:30h

Kadeti 1 – 2002. ( Jasmin Agić ) – 10.07. – 18h

Kadeti 2 – 2003. ( Damir Ferenčina ) – 10.07. – 09h

Pioniri 1 – 2004. ( Željko Dacer ) – 11.07. – 16h

Pioniri 2 – 2005. ( Aleksandar Tepšić ) – 10.07. – 09h

Podijeli: