Tajništvo

Kontakt
Čabraja Hrvoje 099 3173 670
Radno vrijeme
Ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak 9 h – 14 h
Utorak 9 h – 19 h
Vikend termini domaćih službenih utakmica